la cerdanya francesa
2013
un terreny amb dos nivells
restes d'uns murs de pedra de la construcció que hi va haver
la construcció es sitúa dins del perímetre de protecció histórica

una casa
planta que ve donada per la direcció dels murs existents ja que inicialment la casa creixia a sobre d'aquests
un angle orientat a nord
planta baixa més dues
la casa es desplaça respecte dels murs existents per deixar un espai-pati en L
es repara el mur existent i s'observa des de l'interior
una escala a l'interior, tancada per tal de generar petits espais al seu voltant i regular l'aportació d'aire calent a les plantes superiors
el volum té una coberta a dues aigües de pissarra
pedra de recuperació a la façana
l'estructura interior és de fusta i els paviments també

la cerdanya francesa
2013
un terreny amb dos nivells
restes d'uns murs de pedra de la construcció que hi va haver
la construcció es sitúa dins del perímetre de protecció histórica

una casa
planta que ve donada per la direcció dels murs existents ja que inicialment la casa creixia a sobre d'aquests
un angle orientat a nord
planta baixa més dues
la casa es desplaça respecte dels murs existents per deixar un espai-pati en L
es repara el mur existent i s'observa des de l'interior
una escala a l'interior, tancada per tal de generar petits espais al seu voltant i regular l'aportació d'aire calent a les plantes superiors
el volum té una coberta a dues aigües de pissarra
pedra de recuperació a la façana
l'estructura interior és de fusta i els paviments també