Parc del Coneixement i la Innovació a Can Baumann. Vic
2012
Degut a la impossibilitat d'aconseguir la titularitat dels terrenys al Bergós (de propietat privada),
es demana el trasllat del programa i fons Feder a Can Baumann mitjançant un nou Avantprojecte.
Es concedeix el canvi.
El POUM en la seva aprovació definitiva ja no contempla la ubicació del Parc Científic i Tecnològic al Bergós.
El POUM contempla Can Baumann com a equipament, per tant la propietat haurà de fer una cessió.
Can Baumann ha estat un recinte industrial on Colomer Muntmany ha realitzat la seva activitat fins fa un parell d'anys.
Un recinte amb un conjunt d'edificacions entre les quals trobem edificis realitzats per Miguel Fisac i edificis d'altres èpoques.
Incomprensiblement no fa massa temps, es va realitzar l'enderroc d'una de les naus realitzades per Fisac.
El projecte pretén recuperar les edificacions existents de Miguel Fisac,
de gran valor arquitectònic tant per la seva potència formal com per la innovació i recerca.
Miguel Fisac va obrir portes que encara no han estat explorades.