Edifici Cultural Polivalent i Conservatori
Ferreries, Menorca
2º premi
coautors Estanislau Puig, Alejandra Carreras i Ana Gallardo.
3500 m2

La topografia natural es manté, l'arquitectura s'amaga i l'edifici es converteix
en part de la muntanya mitjançant un sòcol de pedra de marès.
S'aconsegueix una continuïtat dels espais verds a la pròpia coberta de l'edifici.