Dues cases a Begur
Coautors Estanislau Puig i Sandra Brunner.
2006
550 m2

Un terreny en pendent al mig del bosc.
La possibilitat de veure el mar per sobre dels arbres.
Uns volums que s'intercalen entre la vegetació.
Els forjats es van desplaçant per així facilitar el pas d'un espai a l'altre de la casa.
Les façanes es resolen amb uns grans finestrals, aconseguint a l'interior una forta
presència de la vegetació.